Garantie

GARANTIE

Wettelijke garantie:

Wanneer u een product bij ons koopt heeft u ten alle tijde, mits u het product normaal gebruikt, recht op een goed product. Mocht een product niet aan uw verwachtingen voldoen dan zullen wij de garantiebepalingen uit het Burgerlijk Wetboek onverkort tegenover u nakomen.

U dient ons daarvan binnen redelijke termijn op de hoogte te brengen. Hierbij is binnen 30 dagen na ontdekking van het gebrek in ieder geval redelijk.

Na uw mededeling onderzoeken wij of we het gebrek eenvoudig kunnen herstellen of dat we het product en/of de defecte onderdelen kunnen vervangen. Mocht dit in zijn geheel, of op de korte termijn, niet mogelijk zijn dan bieden wij u de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden. U krijgt dan (een gedeelte van) de aankoopprijs van ons terug.

Aanvullende fabrieksgarantie:

Op sommige van onze producten geeft de fabrikant extra garantie. Wilt u meer informatie over deze garantie en wat deze inhoudt? Stuur ons dan een mail en wij laten u per omgaand weten welke aanvullende garantie er is voor de desbetreffende fabrikant. Deze garantie geldt uiteraard onverminderd de wettelijke garantiebepalingen die wij tegenover u moeten nakomen, zoals hierboven beschreven. Wij raden u daarom ten alle tijde aan in het geval van het gebrek eerst contact met ons op te nemen. Op de productpagina's vindt u de eventuele fabrieksgarantie terug en wordt daar vermeld.

Stappenplan garantie en defecten:

Wilt u een artikel retourneren voor garantie? Dan vragen wij u het volgende stappenplan te volgen. Zo kunnen wij uw garantieaanvraag zo soepel mogelijk afhandelen:
1.      Stuur een mail naar de klanten service onder vermelding van het factuur en ordernummer en het artikelnummer
2.      Beschrijf kort de reden en het defect van uw aanvraag
3.      Na beoordeling van uw aanvraag ontvangt u een bevestiging per mail
4.      We nemen uw aanvraag daarna in behandeling